En lille introduktion

I takt med, at de danske aviser bliver digitaliseret har jeg - for underholdningens skyld, og fordi mange af de forfattere, jeg interesserer mig for, ofte er udgivet som avis- og bladføljetoner på dansk - gennem efterhånden flere år fremstillet lister over det skønlitterære indhold i aviser og blade. Det har været - og er stadig - på mange måder en spændende odyssé, også ud over romanerne: en slags rejse gennem Danmarks- og verdenshistorien, ikke mindst gennem Flensborg Avis, Politiken og Ekstra Bladet, hvis arkiver er tilgængelige helt fra deres start og til dags dato ( de to sidstnævnte mod abonnement).

Listerne er sikkert fyldt med fejl, og er ikke komplette; det let at overse noget, når man „bladrer“ årgang efter årgang igennem, især hvor redaktørerne har fyldt de almindelige spalter ud med småhistorier - ofte af den kendte og meget produktive forfatter „Anon“. Derudover er de danske aviser i Avisdigitaliseringsprojektet kun tilgængelige på Internet indtil indeværende år minus 100, og for så vidt angår Politiken og Flensborg Avis har jeg valgt at stoppe omkring 1948-50. Ekstrabladet begrænsede sig selv, da man stort set ophørte med at have føljetoner og noveller omkring 1920.

Derudover har mange blade i perioder haft forskellige tillæg - fx. Politikens Magasinet og Flensborg Avis' Nordslesvigsk Søndagsblad og Børnebladet. Det er ofte ret spredt, hvad der findes medtaget i arkiverne af disse tillæg, og bortset fra Magasinet hvor der „kun“ mangler de første 2-3 årgange - hvis indhold til dels har kunnet findes i de „forskræp“, der var om lørdagen i bladet -, er de listninger, jeg har medtaget, mest at opfatte som „spredte fund“ Ligeledes er føljetonromaner, som helt eller delvis medfulgte aviserne som særlige tillæg åbenbart ikke været anset for bevaringsværdige, og er ikke medtaget i Mediestreams online-arkiv. Om de findes i de fysiske udgaver, som man efter scanningen har solgt eller smidt ud, skal ikke kunne siges.

Se mere under det enkelte blad.

Skulle du finde på at begynde at læse nogle af de gamle værker, anbefales det, at du starter med at tjekke om alle udgaver af avisen i den periode, føljetonen har kørt, er til stede - det er pokkers irriterende, når det mest spændende sted eller måske endda slutningen mangler, efter at man har gravet sig igennem et halvt hundrede aviser med frakturskrift …

Dette er - som det vel fremgår - ikke noget definitivt eller afsluttet værk, der bliver løbende lagt nye ting på - og finder du fejl, eller har du lyst til at bidrage med supplerende/grundigere listninger, er du velkommen til at kontakte mig via kontaktformularen på min generelle hjemmeside.

Der er i øvrigt anvendt oplysninger fra

De danske aviser

Statsbiblioteket i Århus - Avisdigitaliseringsprojektet

samt fra Wikipedia og den enkelte avis' hjemmeside (hvis den stadig udkommer).Hvad sker der?

Bornholms Tidende

Tilføjet Bornholms Tidende 1866-1922.

14/07/2022 10:32 · Kim N. Jensen

Dannevirke og Jyllands-Posten

Indlagt Dannevirke 1838-1899 og Jyllands-Posten 1871-1966.

26/05/2022 15:19 · Kim N. Jensen

Aalborg Stiftstidende

Aalborg Stiftstidende (herunder diverse titelvarianter gennem tiden) 1873-1966 er lagt ud.

15/05/2022 16:41 · Kim N. Jensen

DeDanskeAviser.dk er lukket …

Online opslagsværket De Danske Aviser – et online opslagsværk om danske aviser fra 1634-2011 – er lukket.

Det Kgl. Bibliotek, som har været hjemsted for værket, giver følgende begrundelse:

„Det Kgl. Bibliotek har valgt at lukke for hjemmesiden dedanskeaviser.dk fra og med 1. marts 2022.

Lukningen sker som del af vedligeholdelsesplanen for bibliotekets services og online tilstedeværelse. Planen sikrer, at vores digitale tilbud overholder General Data Protection Regulation (GDPR) lovgivning, retningslinjer for tilgængelighed samt tilbyder en teknisk tidssvarende løsning.“

Sandt at sige kan jeg ikke lige finde nogen relation til GDPR i dette værk (der nævnes ganske vist rigtige mennesker, som har levet eller stadig gør det, men med den begrundelse – som da vist må bero på en temmelig hysterisk fortolkning af reglerne og skræk for at komme i en eller anden fortænkt klemme – kan man jo lige så godt lukke Mediestream også og en H.……….s masse andre sider …

En del links vil kunne rettes mod Wayback Machine i Internet Archive. Det vil nok tage lidt tid, før jeg får rettet alle henvisninger.

08/04/2022 11:58 · Kim N. Jensen

Årgang 1922 er tilføjet mm.

Mediestream har frigivet årgang 1922 til fri afbenyttelse på nettet, og

 • Berlingske Tidende
 • Berlingske Tidende Aften
 • B.T.
 • Demokraten
 • Isefjordsposten II
 • Morsø Folkeblad
 • Nationaltidende
 • Skagens Avis
 • Sorø Amts Dagblad (Slagelseposten)
 • SocialDemokraten
 • Vestkysten
 • Ærø Avis
 • Østsjællands Folkeblad
 • Aarhus Stiftstidende

er opdateret med listninger for dette år.

Desuden er Solidaritet ført frem til sin afslutning i september 1921.

22/01/2022 13:11 · Kim N. Jensen
start.txt · Sidst ændret: 21/01/2022 13:12 af Kim N. Jensen
CC Attribution-Share Alike 4.0 International
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0