En lille introduktion

I takt med, at de danske aviser bliver digitaliseret har jeg - for underholdningens skyld, og fordi mange af de forfattere, jeg interesserer mig for, ofte er udgivet som avis- og bladføljetoner på dansk - gennem efterhånden flere år fremstillet lister over det skønlitterære indhold i aviser og blade. Det startede med Illustreret Tidende, som har været på nettet i mange år, men aldrig er blevet fuldt indekseret. (Dette materiale er stadig - på omkring tiende år - under redigering, og er så omfattende, så det vil få sin egen wiki - engang.) Det har været - og er stadig - på mange måder en spændende odyssé, også ud over romanerne: en slags rejse gennem Danmarks- og verdenshistorien, ikke mindst gennem Flensborg Avis, Politiken og Ekstra Bladet, hvis arkiver er tilgængelige helt fra deres start og til dags dato (mod abonnement).

Listerne er sikkert fyldt med fejl, og er ikke komplette; det let at overse noget, når man „bladrer“ årgang efter årgang igennem, især hvor redaktørerne har fyldt de almindelige spalter ud med småhistorier - ofte af den kendte og meget produktive forfatter „Anon“. Derudover er de danske aviser i Avisdigitaliseringsprojektet kun tilgængelige på Internet indtil indeværende år minus 100, og for så vidt angår Politiken og Flensborg Avis har jeg valgt at stoppe omkring 1948-50. Ekstrabladet begrænsede sig selv, da man stort set ophørte med at have føljetoner og noveller omkring 1920.

Derudover har mange blade i perioder haft forskellige tillæg - fx. Politikens Magasinet og Flensborg Avis' Nordslesvigsk Søndagsblad og Børnebladet. Det er ofte ret spredt, hvad der findes med i arkiverne af disse tillæg, og bortset fra Magasinet hvor der „kun“ mangler de første 2-3 årgange - hvis indhold til dels har kunnet findes i de „forskræp“, der var om lørdagen i bladet -, er de listninger, jeg har medtaget, mest at opfatte som „spredte fund“.

Se mere under det enkelte blad.

Skulle du finde på at begynde at læse nogle af de gamle værker, anbefales det, at du starter med at tjekke om alle udgaver af avisen i den periode, føljetonen har kørt, er til stede - det er pokkers irriterende, når det mest spændende sted eller måske endda slutningen mangler, efter at man har gravet sig igennem et halvt hundrede aviser med frakturskrift …

Dette er - som det vel fremgår - ikke noget definitivt eller afsluttet værk, der bliver løbende lagt nye ting på - og finder du fejl, eller har du lyst til at bidrage med supplerende/grundigere listninger, er du velkommen til at kontakte mig via kontaktformularen på min generelle hjemmeside.

Der er i øvrigt anvendt oplysninger fra

De danske aviser

Statsbiblioteket i Århus - Avisdigitaliseringsprojektet

samt fra Wikipedia og den enkelte avis' hjemmeside (hvis den stadig udkommer).Hvad sker der?

Nye listninger for 1917

I starten af januar blev aviserne for 1917 frigivet, og listerne er opdateret tilsvarende for

  • Berlingske Tidende
  • Berlingske Aften
  • Fjerritslev Avis
  • Morsø Folkeblad
  • Skagens Avis
  • Socialdemokraten
  • Solidaritet
21/01/2017 12:17 · Kim N. Jensen

Socialisten og Social-Demokraten

Så nåede jeg vejs ende (dvs. 1916) med Socialisten og Social-Demokraten. Henved 1400 titler, der spænder fra små 1½-spaltes fortællinger til enorme værker som Victor Hugos De Elendige - her med titlen De Fattige og Forladte - flere af Eugene Sues bindstærke romaner og adskillige af Emile Zolas romaner, som her findes i de eneste eksisterende samtidige oversættelser.

31/10/2016 20:06 · Kim N. Jensen

Vestslesvigsk Tidende 1856-71

Dette var avisen, der inspirerede Peter Skovrøy til Vestslesvigs Tidende i 1882, men er i øvrigt en selvstændig avis. Der er en del Wilkie Collins-noveller, og hen mod slutningen også en lille roman af redaktøren (Nordslesvigernes Fangenskab i 1870), som vist var mere end inspireret af sammes ophold i en tysk krigsfangelejr under den fransk-tyske krig.

11/09/2016 14:03 · Kim N. Jensen

Fædrelandet

Så kom turen til avisen Fædrelandet. Her kan du læse en hel del af Charles Dickens' store romaner i Ludvig Moltkes oversættelse, næsten lige så hurtigt som de udkom i England, og også flere af historierne fra julenumrene af hans blade.

19/07/2016 15:10 · Kim N. Jensen

Vestslesvigs Tidende

Listning for 1882-1885. Herefter indgik avisen i Flensborg Avis, og indholdet er identisk med dennes, bortset fra avis-hovedet.

08/07/2016 17:09 · Kim N. Jensen
start.txt · Sidst ændret: 05/02/2017 00:05 af Kim N. Jensen
CC Attribution-Share Alike 4.0 International
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0