En lille introduktion

I takt med, at de danske aviser bliver digitaliseret har jeg - for underholdningens skyld, og fordi mange af de forfattere, jeg interesserer mig for, ofte er udgivet som avis- og bladføljetoner på dansk - gennem efterhånden flere år fremstillet lister over det skønlitterære indhold i aviser og blade. Det har været - og er stadig - på mange måder en spændende odyssé, også ud over romanerne: en slags rejse gennem Danmarks- og verdenshistorien, ikke mindst gennem Flensborg Avis, Politiken og Ekstra Bladet, hvis arkiver er tilgængelige helt fra deres start og til dags dato ( de to sidstnævnte mod abonnement).

Listerne er sikkert fyldt med fejl, og er ikke komplette; det let at overse noget, når man „bladrer“ årgang efter årgang igennem, især hvor redaktørerne har fyldt de almindelige spalter ud med småhistorier - ofte af den kendte og meget produktive forfatter „Anon“. Derudover er de danske aviser i Avisdigitaliseringsprojektet kun tilgængelige på Internet indtil indeværende år minus 100, og for så vidt angår Politiken og Flensborg Avis har jeg valgt at stoppe omkring 1948-50. Ekstrabladet begrænsede sig selv, da man stort set ophørte med at have føljetoner og noveller omkring 1920.

Derudover har mange blade i perioder haft forskellige tillæg - fx. Politikens Magasinet og Flensborg Avis' Nordslesvigsk Søndagsblad og Børnebladet. Det er ofte ret spredt, hvad der findes medtaget i arkiverne af disse tillæg, og bortset fra Magasinet hvor der „kun“ mangler de første 2-3 årgange - hvis indhold til dels har kunnet findes i de „forskræp“, der var om lørdagen i bladet -, er de listninger, jeg har medtaget, mest at opfatte som „spredte fund“ Ligeledes er føljetonromaner, som helt eller delvis medfulgte aviserne som særlige tillæg åbenbart ikke været anset for bevaringsværdige, og er ikke medtaget i Mediestreams online-arkiv. Om de findes i de fysiske udgaver, som man efter scanningen har solgt eller smidt ud, skal ikke kunne siges.

Se mere under det enkelte blad.

Skulle du finde på at begynde at læse nogle af de gamle værker, anbefales det, at du starter med at tjekke om alle udgaver af avisen i den periode, føljetonen har kørt, er til stede - det er pokkers irriterende, når det mest spændende sted eller måske endda slutningen mangler, efter at man har gravet sig igennem et halvt hundrede aviser med frakturskrift …

Dette er - som det vel fremgår - ikke noget definitivt eller afsluttet værk, der bliver løbende lagt nye ting på - og finder du fejl, eller har du lyst til at bidrage med supplerende/grundigere listninger, er du velkommen til at kontakte mig via kontaktformularen på min generelle hjemmeside.

Der er i øvrigt anvendt oplysninger fra

De danske aviser – Hjemmesiden, som blev drevet af Det Kgl. Bibliotek, er nedlagt – på trods af, at den blev brugt som opslagsværk mangfoldige steder, ikke mindst i bibliotekets eget projekt Mediestream. Enkelte sider er bevaret i Archive.org's Time Machine, men selv om de er vældig glade for sig selv som kulturbevarere, har de ikke formået at gemme hele værket :o(

Statsbiblioteket i Århus - Avisdigitaliseringsprojektet

samt fra Wikipedia og den enkelte avis' hjemmeside (hvis den stadig udkommer).Hvad sker der?

Langelands Social-Demokrat

Indsat listning af indhold i Langelands Social-Demokrat 1908-1924.

14/07/2024 15:30 · Kim N. Jensen

Ribe Stiftstidende

Indlagt listning for Ribe Stiftstidende for 1865-1924 (der synes ikke at være skønlitterært indhold tidligere end 1865)

13/03/2024 15:33 · Kim N. Jensen

Lolland-Falsters Stiftstidende

Indeks for Lolland-Falsters Stiftstidende 1854-1924 indlagt.

25/02/2024 16:36 · Kim N. Jensen

Nye listninger for 1924

Alle relevante titler er suppleret med oplysninger for 1924.

04/02/2024 12:30 · Kim N. Jensen

Stubbekøbing Avis og Aalborg Aftenblad

Indlagt listning af skønlitterært indhold i Stubbekøbing Avis 1877-1897 inkl. (de tilgængelige aviser i Mediestream), samt af et kortlivet tillægsblad til Aalborg Stiftsavis „Tillægsbladet“/„Aalborg Aftenavis“ 1825-17.

04/12/2023 16:40 · Kim N. Jensen
start.txt · Sidst ændret: 07/12/2022 16:55 af Kim N. Jensen
CC Attribution-Share Alike 4.0 International
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0