Folkets Avis I - København

Omfatter

Folkets Avis 21.02.1860 - 30.08.1884

Delvis fortsættelse af Folkebladet og Ny Adresseavis. Gik 1884 op i „søsterbladet“ Dagens Nyheder. De to førstnævnte findes i skrivende stund ikke i Mediestream Aviser, men føljetonerne er fortsat fra dem. Abonnenterne på den nye avis „kunne ifølge løfte erholde det hidtil udkomne af romanerne Blanche og Det petersborgske Hofs hemmelige Historie“, sådan at abonnenterne fra det ene blad fik føljetonen fra det andet. Tilsvarende fortsatte de uafsluttede føljetoner ved Folkets Avis' ophør i Dagens Nyheder.

Denne Folkets Avis har ingen forbindelse til den avis med samme titel, der blev udgivet af Emil Rex fra 1897.

Erik Bøghs benyttede i sin redaktørtid i rigt omfang bladet til sine egne udgydelser - rejsebeskrivelser, meninger om alt og intet, osv., først og fremmest under rubrikken Dit og Dat, men også i mere fiktiv form som periodiske forekomster af Breve til og fra Forskellige, gengivet uden deres Tilladelse, Folkelige Foredrag som aldrig bliver holdt og Jonas Tværmoses Ærgrelser. Vi har valgt at undlade at medtage dem i listningerne. (Jonas Tværmoses Ærgrelser udkom senere samlet i bogform - oven i købet med tegninger og vignetter af forfatteren - bogudgaven er ret almindelig antikvarisk og findes i øvrigt scannet af Google Books, Runeberg-projektet o.m.a., så den burde ikke volde problemer at finde, hvis nogen skulle have lyst til at læse den.)


Forfatter Titel Fra Til Note
Anon Det petersborgske hofs hemmelige historie. Af en afdød statsmands papirer ? 30.06.1860 Fortsat fra Ny Adresseavis. Er muligvis bygget på, men ikke en direkte oversættelse af: Jean-Henri Schnitzler: Secret History of the Court and Government of Russia Under Alexander the First and the Emperor Nicholas, London 1854
Brandywine Blanche ? 07.05.1860 Fortsat fra Folkebladet - Er: George Lippard: Blanche of Brandywine; or, September the eleventh, 1777. A romance, combining the poetry, legend, and history of the battle of Brandywine
Marie Sophie Schwartz Arbejdet adler manden. Tegning af det virkelige liv 01.05.1860 13.12.1860
Alexandre Dumas Josef Garibaldis memoirer, udgivet af Alexander Dumas 19.06.1860 27.09.1860
Bjørnstjerne Bjørnson Skolemesterens historie 05.10.1860 -
Marie Sophie Schwartz Uskyld og brøde 14.12.1860 15.07.1861 side 203-268 kom som særskilte helsides-tillæg 26.-27. marts 1861, som ikke findes i Mediestream
1861
Fr. Gerstäcker Tre karnevalsdage i Lima 21.06.1861 24.06.1861
Erik Bøgh Den sorte kugle. Skitse 28.06.1861 08.07.1861
Marie Sophie Schwartz En forfængelig mandss hustru 16.07.1861 02.10.1861
W. Vintergæk og sommernar 22.07.1861 23.07.1861
Jørgen Dnistel Efter recepten. Skitse 23.09.1861 24.09.1861
Paul du Plessis Sørøverrepublikken 03.10.1861 12.05.1862
Marie Sophie Schwartz En episode af en læges liv 16.12.1861 28.12.1861
1862 -
C. F. Ridderstad Dronning Lovisa Ulrikas hof 13.05.1862 04.11.1862
Anon Min debut i London 21.07.1862 23.07.1862 „Frit efter et fremmed motiv af L–y.
Jørgen Dnistel Fætter Jon 25.07.1862 26.07.1862
Måns Månson Kærligheden på maskerade 16.09.1862 25.09.1862
Zacharias Topelius Kongens ring 05.11.1862 07.01.1863
Edmond About Lotteriet i Rom 26.11.1862 - Efter Rom i det 19. århundrede
Anon Flyveskrifterne under Ludvig den Fjortende 27.11.1862 08.12.1862
Anon Lærer og discipel 15.12.1862 17.12.1862 Fra svensk
Jules de Saint-Felix Djævelens kusiner 20.12.1862 28.07.1863 Starter forfra som udklipsføljeton den 9. januar 1863
1863
Marie Sophie Schwartz Den rette 03.02.1863 23.11.1863
Henri Augu De polske lemænd. Episode fra oprøret i 1830 22.06.1863 29.07.1863
Pelletan Hvad en pariserinde koster sin mand. Efter Det nye Babel 30.07.1863 - Oversat af M. N.
Anon Den belønnede tyv 31.07.1863 04.08.1863 Fra tysk ved M. N.
Baron Ernst von Bibra En juvel. Sydamerikansk roman 25.11.1863 02.03.1864
Erik Bøgh Teaternissen 23.12.1863 08.05.1864 Afbrudt 4. februar -24. april 1864, hvor Erik Bøgh i stedet brugte pladen til skitser fra krigsskuepladsen i Sønderjylland
1864
Marie Sophie Schwartz Guld og navn 03.03.1864 26.07.1864
Sophie Bolander Johan Gyllenstjerna, eller Kærlighed og politik 27.07.1864 08.12.1864
Marie Sophie Schwartz Arbejdets barn 09.12.1864 12.04.1865
1865
Marie Sophie Schwartz Noveller: Søstrene 15.04.1865 27.04.1865
Marie Sophie Schwartz Noveller: Forfatterinden og hendes mand 27.04.1865 17.05.1865
Marie Sophie Schwartz Noveller: Tre juleaftener 18.05.1865 30.05.1865
Marie Sophie Schwartz Noveller: Erindringer fra Kreuznach 30.05.1865 21.06.1865
Marie Sophie Schwartz Noveller: Hævnen 21.06.1865 21.08.1865
Erik Bøgh Et fremsyn. Syvsoverdagseventyr 08.07.1865 22.07.1865
J. C. S. En påtvungen hemmelighed 26.07.1865 01.08.1865 Uddrag af J. C. S.: En Opdagelsesbetjents Erindringer fra en tiårig Virksomhed (1846-1856)
Anon Post-Niels 14.08.1865 - Brudstykke af skitsen Posten kommer.
August Blanche Grev Boyna 18.08.1865 23.08.1865 Fra Af en præsts optegnelser. Skildringer fra det virkelige liv.
E. Capendu Sønnens hævn 22.08.1865 -
Edmond About Onkel og nevø 20.12.1865 03.01.1866
1866
General Ulysses S. Grant Det bortkomne barn 25.01.1866 -
- Sangerne 02.02.1866 17.01.1866 Svenske noveller af Marie Sophie Schwartz mfl.
- Portrættets historie 17.02.1866 24.02.1866 Svenske noveller af Marie Sophie Schwartz mfl.
- Et gammelt slot 24.02.1866 02.03.1866 Svenske noveller af Marie Sophie Schwartz mfl.
- Gevinst og tab. Et blad af en malers liv 02.03.1866 07.03.1866 Svenske noveller af Marie Sophie Schwartz mfl.
- Tuva 07.03.1866 09.04.1866 Svenske noveller af Marie Sophie Schwartz mfl.
August Blanche Følgerne af lighed og ulighed 06.04.1866 -
Ægteskabet 09.04.1866 22.05.1866 Svenske noveller af Marie Sophie Schwartz mfl.
V. J. Et stjerneskud. Skitse 17.05.1866 -
L. Schücking Kvinder og gåder 23.05.1866 21.08.1866
Henry Murger En tagkammerpoet 02.08.1866 07.08.1866 „Frit oversat af Sv. Sv.“
E. B. Breve til og fra forskellige, uden vedkommendes tilladelse udgivet af E. B. 15.08.1866 04.09.1866
Anon I medgang og modgang 23.08.1866 17.12.1866 Efter det svenske
Veron Oprigtighed 28.09.1866 - „Frit oversat af Sv. Sv.“
Poul Munk Firehundrede år. Billeder 30.10.1866 06.12.1867 Side 438 den 1. august 1867 - fortsætter først igen 13.09.1867. I virkeligheden er denne roman Carit Etlars Tranens varsel som udkom nogle år senere med det rette forfatternavn
Elis Emil Søkaptajnens hustru 19.12.1866 02.05.1867
1867
Asbjørnsen Plankekørerne - Røkenpræsten 05.01.1867 - „Et par brudstykker af Asbjørnsens norske huldreeventyr“
E. B. Breve til og fra forskellige, uden vedkommendes tilladelse udgivet af E. B. - Anden samling 12.01.1867 19.01.1867
Sigfrid Ryberg Skattegraveren. Romantisk fortælling fra Sankt Barthelemy 04.05.1867 05.08.1867
Anon En oppasser 24.07.1867 27.07.1867
Marie Sophie Schwarz David Waldner 06.08.1867 21.06.1868
Rudolf Varberg „Man må ikke spilde Guds gaver“ 06.11.1867 07.11.1867
Anon Livet ved kysten. Af en købmands transatlantiske erindringer 11.12.1867 07.02.1868 Oversat fra tysk
1868
Ponson du Terrail Henrik den Fjerdes ungdom 1-6 22.01.1868 20.07.1869
Anon En husvild familie 16.04.1868 18.04.1868
Carl Michelsen Eksamen 26.05.1868 -
Anon En spillebank. Af en tysk turists optegnelser 13.08.1868 -
Antonio Truedos Krogveje. En spansk novellette 30.10.1868 04.11.1868
Erik Bøgh „Drift“. Optegnelser 10.11.1868 24.02.1869
Erik Bøgh Almanakken. En optegnelse 20.12.1868 -
Arthur Levysohn Sommerballer i Paris 29.12.1868 30.12.1868
1869
Anon Et besøg i de berygtede kvarterer i London 08.01.1869 14.01.1869 Fra fransk
Pierre Zaccone Fra kvistkamrene i Paris 02.02.1869 20.08.1869
Erik Bøgh Hvorledes en „historie“ bliver til. Optegnelse 17.01.1869 18.02.1869
C. M. Eksamen 27.02.1869 -
C. M. Mellem 2 og 4 12.05.1869 -
Ponson du Terrail Damen med det røde halsbånd 22.07.1869 07.12.1869
Johan Regtius Rosen. Tendensfortælling 20.08.1869 24.08.1869
Claude Gerard Kærlighed og had 23.08.1869 05.05.1870
C. M. Hr. Petersen rejser til Jylland. Sktise 27.08.1869 -
Erik Bøgh Lykke og løkke. En optegnelse 30.10.1869 03.11.1869
C. M. Flyvemaskiner 05.11.1869 -
Paul Sauniere Safirridderne 09.12.1869 28.10.1870
1870
Marguerite af Navarra Et par af „Dronning Marguerites noveller“ 04.02.1870 07.02.1870 Det nye tilfælde
Marguerite af Navarra Et par af „Dronning Marguerites noveller“ 21.03.1870 - Ægtemanden i skriftestolen
Ponson du Terrail Henrik den Fjerdes ungdom 7-8 06.05.1870 13.03.1871
Anon Desertøren fra Eger 15.06.1870 - Fra tysk - Moriz Bermann: Der Deserteur von Eger. (Dunkle Geschichten aus Oesterreich
Anon Babinsky, den bøhmiske Karl Moor 29.06.1870 04.07.1870 Moriz Bermann: Babinsky, der böhmische „Karl Moor“. (Dunkle Geschichten aus Oesterreich
Anon Regimentets datter 29.07.1870 - Fra fransk
Ernest Daudet En ung piges roman (1770-1794) 31.10.1870 04.03.1871
1871
Anon En amazone af den gamle skole. En virkelig begivenhed 13.02.1871 - Fra svensk
Adolphe Belot Mulatinden 07.03.1871 20.06.1871
August Blanche „Diamantøjnene“ og de „cirkassiske smilehuller“ 14.05.1871 11.06.1871 Fra Bilder ur Verkligheten. (Folkets Avis' Søndagsfeuilleton I)
Georg Starbäck Engelbrekt Engelbrektsson 03.06.1871 30.11.1871
August Blanche Pelle Dubb 11.06.1871 25.06.1871 Fra Bilder ur Verkligheten. (Folkets Avis' Søndagsfeuilleton I)
August Blanche „Diplomaternes dronning“ 30.06.1871 02.07.1871 Fra Bilder ur Verkligheten. (Folkets Avis' Søndagsfeuilleton)
August Blanche Den finske baron 02.07.1871 16.07.1871 Fra Bilder ur Verkligheten. (Folkets Avis' Søndagsfeuilleton I)
Anon Rejsen til guldlandet 15.07.1871 -
Anon Hvorledes jeg tabte kone og barn 16.07.1871 23.07.1871
Anon Ti år i et galehus 16.07.1871 10.09.1871 Fra tysk. (Folkets Avis' Søndagsfeuilleton I). Moriz Bermann: Zehn Jahre in der Bastille des Wahnsinn's. (Dunkle Geschichten aus Oesterreich
Anon Et sælsomt udvandrerselskab 17.07.1871 - Fra fransk
Anon Den gamle løjtnant. Skitse af dansk soldaterliv 24.07.1871 01.08.1871
Anon En vellykket reklame 30.07.1871 -
Anon Kejser Joseph den Andens naturlige søster 17.09.1871 05.11.1871 Fra tysk - Moriz Bermann: Kaiser Josef's II natürliche Schwester. (Dunkle Geschichten aus Oesterreich
Anon Kapucinerne i Wien 12.11.1871 26.11.1871 Fra tysk - Moriz Bermann: Die Kapuzinergräuel under Kaiser Josef in Wien. (Dunkle Geschichten aus Oesterreich
Anon Marko Borugan 26.11.1871 17.12.1871 Fra tysk - Moriz Bermann: Marco Borugan, der „Dalmatische Seelöwe“. (Dunkle Geschichten aus Oesterreich
Georg Starbäck Guldhalsbåndet (Fortsættelse af „Engelbrekt Engelbrektsson“) 01.12.1871 22.04.1872
1872
Marie Sophie Schwartz Et sagn fra Karl Linnés barndom 14.01.1872 28.01.1872 Søndagsfeuilleton
Anon En frygtelig stilling (En sand begivenhed) 15.01.1872 16.01.1872 Spf.
Anon Det hemmelighedsfulde halsbånd 28.01.1872 11.02.1872 Søndagsfeuilleton
Marie Sophie Schwarz En episode af Gustav Klints ungdom 11.02.1872 17.03.1872 Søndagsfeuilleton
Jean Macé Et eventyr 03.03.1872 04.03.1872
Octave Feuillet Julia de Trécoeur 17.03.1872 30.06.1872 Søndagsfeuilleton
Georg Starbäck Kongekronen (Fortsættelse af Guldhalsbåndet 23.04.1872 19.08.1872
Forf. til Den gamle Løjtnant Lommebogen 07.05.1872 -
Forf. til Den gamle Løjtnant „Min ven korporalen“ og „min ven løjtnanten“ 27.05.1872 03.06.1872
Georg Starbäck Testamentet (Fortsættelse af Guldhalsbåndet 20.08.1872 14.12.1872
C. D. Arfvedson 1848 og 1868, eller To år af et stormfuldt liv 15.12.1872 21.03.1873
1873
Pierre Zaccone Et drama på fangeskibene 22.03.1873 20.05.1873
Evald August Kønig Friskaremandens datter 21.05.1873 05.08.1873
Karl Detlef Elena Borissovna 29.07.1873 12.10.1873
Mark Twain Hvordan jeg en gang redigerede et landøkonomisk blad 06.08.1873 - „Temmelig frit oversat af E. B.“
Jules Mary Jomfruen fra Sattarah 08.08.1873 12.08.1873
Gustave Droz Morgenstemning 24.08.1873 -
Anon Milde Jack 07.09.1873 09.09.1873 Fra engelsk
Ouida Syrengrenen 17.09.1873 25.09.1873 =A Branch of Lilac
H. Trolle Kaptajn Tomas Darell 05.10.1873 08.01.1874
Anon Grænsepælen. Et eventyr 06.10.1873 08.10.1873
F. W. Hackländer Falsk spil 13.10.1873 26.10.1873
Anon En kvalfuld time 09.11.1873 10.11.1873 Fra engelsk
Anon Familieliv 18.11.1873 - Fra norsk
Anon Den længste time i mit liv 21.11.1873 - Fra engelsk
Ouida Smedet i lænker, eller Grandville de Vigne. En hverdagshistorie 11.12.1873 19.04.1874
Anon Onkel Ned 29.12.1873 31.12.1873 Fra engelsk
1874
Anon En rejse med den kongelig post. En virkelig tildragelse, fortalt af en londonsk postsorterer 18.01.1874 21.01.1874
Anon Den gamle kabinetskurer 22.01.1874 25.01.1874 Fra engelsk
Sacher Masoch Den kvindelige skildvagt 30.01.1874 04.02.1874
Anon General Pavia 11.02.1874 -
Claude Gerard Jernringen 20.04.1874 22.10.1874 Forf. er pseud. for Aurora Ljungstedt
Anon En drift kvægs historie, også et krigsbillede 02.07.1874 -
J. P. Før ballet. Skitse 06.08.1874 - Fra norsk
Anon Nellies bryllup 25.08.1874 27.08.1874 =Nellie's Romance. Forf. ikke kendt
L. Maurice Den anden pille til venstre 28.08.1874 31.08.1874
F. V. Hackländer Valencianerinden 08.09.1874 24.09.1874 =Die Valencianerin
Anon En amerikansk kokkepige 01.10.1874 -
Theodor Storm Skovskjul 05.10.1874 19.10.1874 =Waldwinkel. På dansk også med titlen Dårekisten
Paul Heyse Judith Stern 21.10.1874 03.11.1874
Maurus Jokai Manden med stenhjertet 23.10.1874 14.04.1875
Anon Ad krogveje 07.11.1874 10.11.1874 =Antonio de Trueba: El Camino Torcido. Oversat fra spansk af W. B.
Anon En tur med et lokomotiv 16.11.1874 - Fra amerikansk
Anon Sterickers historie 20.11.1874 23.11.1874 =The Story of Stericker. Forfatter ikke kendt
Anon Et sagn fra Karl den Tolvtes tid 30.11.1874 - Fra svensk
Anon En danserinde 04.12.1874 - Fra tysk
Anon Kvindelist 06.12.1874 08.12.1874 Fra svensk
Anon Tre og tredive balkjoler 11.12.1874 12.11.1874 Fra svensk
Max von Schlaegel Garnisonsdjævelen 13.12.1874 09.01.1875
1875
Anon Millys uheld 11.01.1875 17.01.1875
Anon Hvorledes jeg blev rig 18.01.1875 20.01.1875 Fra fransk
Anon Opalringen 22.01.1875 24.02.1875 =The Opal Ring. All the Year Rounds julenummer 1874
Paul Heyse Helena Morten 02.03.1875 09.03.1875
Anon På lokomotivet. En virkelig tildragelse 12.04.1875 -
H. Trolle Gustav den Tredjes testamente, eller 1792 og 1815 15.04.1875 01.09.1875
Anon Cigarers indflydelse på humøret 23.04.1875 - Spf. - Fra svensk
Sacher Masoch Kvindehævn. Historisk novelle 26.05.1875 28.05.1875 Frauenrache, fra Russische Hofgeschichten
A. Assolant Kaptajn Corcoran 21.06.1875 28.06.1875 På særskilt ark, skulle skyldes et krav fra avisernes sættere om søndagsarbejdets afskaffelse, jf. note på forsiden af bladet 27. juni
Anon Et ægteskabsbureau i Paris 25.06.1875 -
Anon Fætter Anton 05.07.1875 11.07.1875 Fra tysk af Th. Scheelund
Anon En dyr nat 19.07.1875 -
Sacher Masoch En smuk morderske 23.07.1875 24.07.1875 Ein Mord in de Karpaten
Sacher Masoch Mødet ved Höchstädt 26.07.1875 13.08.1875 Rendezvous zu Höchstädt fra Wiener Hofgeschichten
Thimothée Trimm (Leo Lespès) Værelse nr. 15 16.08.1875 -
Anon Tyve og tyverier i Paris 23.08.1875 -
Anon Högadals præstegård 02.09.1875 14.12.1875 Fra svensk (Vilhelmina Gravallius: Högadals prostgård
Sacher Masoch Angivet af en kvinde 08.09.1875 - Eine verspätete Denunciation, fra Soziale Schattenbilder
Anon Min ven filosoffen 13.09.1875 15.09.1874 Åke Adelfelt Min Vän Filosofen
Mark Twain Amerikansk journalistik 25.09.1875 -
Anon En historie om en flue 27.09.1875 - Fra fransk
F. Gerstäcker En fornøjelig aften 11.10.1875 14.10.1896
L. v. Berlepsch I oratoriet 25.10.1875 26.10.1875
Anon En livkjoles historie 30.10.1875 -
O. Beta Et frakketyveri 01.11.1875 02.11.1875
Sacher Masoch De tre peruvianerinder 08.11.1875 - ?
Anon En londonsk studenterhistorie 06.12.1875 -
Anon Femtemand ved en whist 11.12.1875 -
Anon Et bryllup i Londons gældsfængsel 13.12.1875 -
Anon Lykkens yndlinge 15.12.1875 07.05.1876 Fra svensk
Anon En ægtemand, der agerede ungkarl. En spansk fortælling 20.12.1875 21.12.1875
Mary Healy Musikerens giftermål 25.12.1875 31.12.1875
1876
Anon Veninderne 01.01.1876 17.02.1876 Davy's Locker - julenummeret af All the Year Round 1875
Anon Gerties nytårsgave 21.02.1876 - Franzis Henshaw Baden: Gertie's New Year's Gift (også med titel A New Year's Surprise)
W. Clark Russell En skinsyg ægtemand 27.02.1876 04.03.1876 How He Was Cured
Anon En ægtemands skriftemål 06.03.1876 -
Anon For forlovede 13.03.1876 -
Anon Foråret var skyld deri. Ægteskabshistorie efter det franske 20.03.1876 - Oversat af K. Sparre
Anon Af en fransk politibetjents erindringer 27.03.1876 -
Anon Ralph Wilton 03.04.1876 15.07.1876 Mrs. Alexander: Ralph Wilton's Weird
H. Trolle Jakob Duvall 08.05.1876 21.10.1876
Anon Peccadille 17.07.1876 -
M. E. Braddon En uhyggelig gæst 30.07.1876 04.08.1876 The Dreaded Guest
M.E. Braddon Den sidste væddeløbsdag 07.08.1876 14.08.1876 Hugh Damer's Last Leger
M. E. Braddon Et uforsonligt had 21.08.1876 28.08.1876 A Good Hater
M. E. Braddon Et skikkeligt skrog 30.08.1876 04.09.1876 The Zoophyte's Revenge
E. Gaboriau Gamle Pigoreau. En kriminalhistorie 07.09.1876 21.09.1876
Anon Grevinde Natalia. En russisk fortælling 22.09.1876 28.10.1876 Vasilii Alexandrovitch Vonliarliarski: Un Grande Dame Russe
Adolf Schirmer Hvid og sort 22.10.1876 09.05.1877
Latour St.-Ybars Familien d'Entragues 30.10.1876 04.01.1877
1877
Anon Et uset vidne 07.01.1877 10.01.1877 Fra engelsk
Friedrich Friedrich På jernvejen. En kriminalhistorie 13.01.1877 16.01.1877
Anon Den falske doktor 18.02.1877 20.02.1877 The Mock Doctor. Forfatter ikke kendt. – Avisen med sidste afsnit mangler i Mediestream
Anon List mod list. En fortælling fra Nordamerikas skove 22.01.1877 29.01.1877 Fra tysk
Anon Et eventyr på skøjter 31.01.1877 08.02.1877 Fra engelsk
F. Boisgobey Murersamfundet 10.02.1877 30.06.1877
Claude Gerard Inden år og dag 09.05.1877 11.10.1877
Carolus Imod strømmen 13.05.1877 -
Fr. Gerstäcker Mormonernes fordrivelse fra Missouri 05.07.1877 26.07.1877 Af Mississippi-Bilder
F. Gross Den krigsgale 29.07.1877 -
M. W. Brun Et besøg på Christianshavn 30.07.1877 01.08.1877
Anon Blodbadet i Wyoming. Scene fra den amerikanske frihedskrig 02.08.1877 08.08.1877 Fra tysk ved E. K.
M. W. Brun En henrettelse i Havana 12.08.1877 15.08.1877
Madame Charles Reybaud Florita 17.08.1877 14.09.1877
M. V. Brun Erindringer fra Flensborg 16.09.1877 19.09.1877
Anon Francesconi 20.09.1877 27.09.1877
Johannes van Dewall En mesalliance 28.09.1877 31.10.1877 Oversat af E. K.
Anon Ebba Lindenstjerna. Fortælling af de virkelige liv 12.10.1877 13.01.1878 Fra svensk.
Edmund Hoefer Mellem bjergene 02.11.1877 06.12.1877
Elisa Poiko Mozarts første elev 07.12.1877 10-12.1877 Oversat af C. R.
Marie Widdern Stedmoderen 11.12.1877 -
Pniower Medusa på Månen. Et moderne eventyr 24.12.1877 -
1878
Max Ring Løgnerne. Roman fra det moderne samfundsliv 14.01.1878 01.05.1878
Anon Lidt på afveje 04.02.1878 11.02.1878 Spf.
Anon Jeanne d'Arcs våbenfælle. Historisk skitse 04.03.1878 - Spf.
Miss Muloch Den sidste Ruthwen 07.03.1878 28.04.1878 Dinah Maria Mulock Craik: The Last of the Ruthvens
Anon Byron og Fatima. En episode af digterens liv 15.04.1878 -
Henr. Wergeland Piletræerne og skaden. Et eventyr 15.04.1878 - Spf.
Anon Den blinde spillemand. Et folkeeventyr 29.04.1878 - Spf.
Anon Smuglerens datter 02.05.1878 25.07.1878 Johannes Sundblad: Smuglarens dotter
Carl Chop Professor Schmidts eventyr 03.05.1878 14.05.1878
M. V. Brun En dum gut 15.05.1878 22.05.1878
Fr. Gerstäcker Dr. Middleton 24.05.1878 09.06.1878
Anon En aprilsspøg 03.06.1878 - Spf.
M. V. Brun „Dusinet fuldt“. En lille episode fra den store kejsertid 24.06.1878 - Spf.
Anon Det var mig 25.06.1878 30.06.1878 Mine and Countermine, forfatter ikke kendt. – Oversat fra engelsk af Th. Scheelund
Henry Peterson Kong Salomons opal 02.07.1878 08.07.1878 Frit oversat af Th. Scheelund
Anon George 11.07.1878 16.07.1878 George, forfatter ikke kendt. Oversat af Th. Scheelund
Anon Frels på afgrundens rand 17.07.1878 20.07.1878 Snatched from the Brink, forfatter ikke kendt.
Karl Emil Franzos Min onkel Bernhard 21.07.1878 24.07.1878
Madame Charles Reybaud Theresa 25.07.1878 07.08.1878
Edmund Hoefer Junkeren 26.07.1878 31.10.1878
Mark Twain Kolportøren 08.08.1878 09.08.1878 The Canvasser's Tale
Anon Gået til Vestinden 10.08.1878 14.08.1878 Playing with Edged Tools, forfatter ikke kendt. – Oversat fra engelsk af Th. Scheelund
Anon Ormedoktoren 15.08.1878 18.08.1878 Oversat fra tysk af Th. Scheelund
Anon I restaurationen 19..08.1878 21.08.1878 Oversat fra tysk af Th. Scheelund
Alexandre Dumas Gaetano Sferra 27.08.1878 03.09.1878 Efter et kapitel af Le Speronare
Anon Uheld 06.09.1878 08.09.1878 Oversat fra tysk af Th. Scheelund
L. v. Sacher Masoch Skuespillerinde-luner 10.09.1878 12.09.1878 Oversat af Th. Birch
Prosper Chazel Den blå ulster-coat 13.09.1878 18.08.1878
Anon Vera 20.09.1878 29.09.1878 Frank Lee Benedict: Vera Raymond's Faith (også med titel Aunt Nesbitt
Alexis Bouvier Deruchette 01.10.1878 10.10.1878
John Habberton Fra det fjerne vesten 11.10.1878 08.11.1878 Efter Some Folks
Anon Napoleon i Lamboy-skoven 28.10.1878 - Spf. - Fra tysk
Ernst Wichert Et fotografi 01.11.1878 10.12.1878
Hans Warring Højvande 09.11.1878 24.11.1878
Ernst Eckstein Maria la Brusca 25.11.1878 31.12.1878
Johannes van Dewall Frigjort 11.12.1878 05.03.1879
W. Heimburg Kludemøllerens Lise 23.12.1878 28.07.1879
1879
Bret Harte Min ven landstrygeren 01.01.1879 07.01.1879
Frédéric Thomas Consu 08.01.1879 12.01.1879
Egbert Carlssen Myladys hemmelighed. Historisk novelle 14.01.1879 09.02.1879
Ernst Eckstein Vittorio 11.02.1879 05.03.1879
C. Lynar Slottet Dornov 06.03.1879 05.04.1879
Moritz Hartmann Fejl regning 08.03.1879 02.04.1879
Moritz Hartmann Hetmanen 03.04.1879 27.04.1879
K. Berkow Kvindekærlighed 05.04.1879 24.06.1879
Ernst Eckstein Bianca 29.04.1879 02.05.1879
Ernst Eckstein Omvendelserne 03.05.1879 13.05.1879
Moritz v. Reichenbach Ved grænsen 14.05.1879 27.06.1879
E. Marlitt På Schillingsgården 25.06.1879 23.10.1879 Im Schillingshof
James Payn Shahens besøg 28.06.1879 08.07.1879
Anon Et bankmysterium 10.07.1879 16.07.1879 John Sime: A Scottish Banker's Dilemma
Anon Et midnatseventyr i Londons gader 17.07.1879 20.07.1879 John A. Bower: A Midnight Adventure in the Streets of London
Berthold Auerbach Hvordan bedstefader fik bedstemoder 22.07.1879 27.07.1879
Berthold Auerbach De fjendske søstre 28.07.1879 29.07.1879
Berthold Auerbach Adam og Eva ved landbrugsmødet 30.07.1879 01.08.1879
Berthold Auerbach Forgyldersken. En rhinsk fortælling 02.08.1879 06.08.1879
Ouida Nello og Patrasche 04.08.1879 08.09.1879 A Dog of Flanders
Anon Mrs. Mallandaines ferskengilde 07.08.1879 13.08.1879 Mrs. Mallandaine's Peach Party. Forfatter ikke kendt.
Runeberg Den ventende 14.08.1879 20.08.1879 Den väntande
Runeberg Fæstningsfangerne 21.08.1879 22.08.1879 Fästingsfångarne. Skizz
Anon Kongen og lykkeriddersken 23.08.1879 24.08.1879
Albert Rhodes Et besøg ved Jordan 26.08.1879 30.08.1879
M. E. Braddon Skyggen i krogen 31.08.1879 09.09.1879 The Shadow in the Corner
Pierre Zaccone Gengældelsen 03.09.1879 01.01.1880 L'étang des soeurs-grises
Dutton Cook Professor Wolff 10.09.1879 21.09.1879
Camille Debans Lokomotivføreren 15.09.1879 -
Victor Cherbuliez Kong Apepi 18.09.1879 20.10.1879
N. E. Francillon Trumf Dame 23.09.1879 13.10.1879
Richard Dowling Dobbeltkikkerten 22.10.1879 27.10.1879
E. Werner Et minde 27.10.1879 09.11.1879
Th. Benzon Georgette 17.11.1879 05.01.1880
1880
Fortuné de Boisgobey Gaston Darcy 03.01.1880 21.07.1880
Ouida Umilta. Julefortælling 06.01.1880 16.01.1880 Oversat af J. M.
Albert Delpit Odettes giftermål 17.01.1880 02.03.1880 Oversat af J. M.
Ouida Fyrst Joris 03.03.1880 28.06.1880 Oversat af J. M.
Mario Uchard Inés Parker 29.06.1880 08.08.1880
Pierre Zaccone Brændemærket 21.07.1880 14.09.1880
Mark Twain I knibe. En rejseerindring 09.08.1880 - Fra A Tramp Abroad
Mark Twain Myren. En erindring fra Schwarzwald 10.08.1880 -
Mark Twain Erindringer fra tyske teatre 11.08.1880 13.08.1880
Prinsesse O. Cantacuzène-Altieri Sabines løgn 14.08.1880 13.09.1880
Anon Min bedstefader Vauthret 14.09.1880 25.09.1880 Jean Rolland (1844-?): Mon grandpère Vauthret
Ernest Daudet Juliettes friere 15.09.1880 02.12.1880
Jacques Vincent Kaptajnens datter 26.09.1880 29.10.1880
Victor Tissot Ungarske røvere 27.10.1880 -
Ellen W. Olney For alvor 30.10.1880 08.11.1880
E. C. Grenville-Murray Valget i Folchester 10.11.1880 -
Anon Romanen fra Café d'Italia 12.11.1880 19.11.1880
Theo Gift Doktor Pattersons ven 21.11.1880 23.11.1880
Anon Aldeles ikke forretningsmæssig 24.11.1880 29.11.1880
Ernest Daudet Fru Robernier 29.11.1880 06.01.1881
Max Ring Gyldne lænker 03.12.1880 30.04.1881
1881
Anon Sylvia 07.01.1881 10.01.1881 „Rita“: Sylvia - the Story of a Dream
Mario Uchard Jean de Chazol 13.01.1881 11.03.1881
Albert Delpit Kaptajnens duel 12.03.1881 13.03.1881
A. de Pontmartin En vidunderkur 14.03.1881 -
Anon Spøgelset i Milaggio 15.03.1881 27.03.1881Andrew Wilson: The Spectre of Milaggio
Sacher Masoch Nye jødehistorier: Venus fra Brenitza 28.03.1881 29.03.1881
Henry Greville Niana 30.03.1881 10.06.1881
Ernest Daudet Madeline 01.05.1881 03.08.1881
Sacher Masoch Deborah fra Naga-Némethy 11.06.1881 12.06.1881
Sacher Masoch En oplyst 13.06.1881 14.06.1881
Sacher Masoch Malach Schneefuss og hans golem 16.06.1881 18.06.1881
Jules Janin Et bryllup i Vendée 19.06.1881 20.06.1881
Sacher Masoch Vidunderspejlet 21.06.1881 -
Albert delpit Brevet 23.06.1881 25.06.1881
André Theuriet Vildkatten 26.06.1881 05.08.1881
Victor Tissot og Constant Amérs Livet i Sibirien. Tre flygtninges eventyr 04.08.1881 02.10.1881
André de Bellecombe Et glas sukkervand 06.08.1881 08.08.1881
A. Gennevraye Ombra 08.08.1881 12.09.1881
Hector Malot Skyggen 12.09.1881 -
Mark Twain En tale om vejret 13.09.1881 -
Gordon de Genouillac Buketterne 14.09.1881 19.09.1881
Ernest DétréHjertets storme 19.09.1881 22.09.1881
Anon Udsoningen 25.09.1881 10.10.1881 Dora Melegari: Expiation
George de Peyrebrune Marco 04.10.1881 10.12.1881
Mark Twain Handelsagentens fortælling 10.10.1881 - Oversat af H. H. Gjødvad
Johnny Ludlow (Mrs . Henry Wood) Anna 11.10.1881 02.11.1881
Sam Slick Humoristiske fortællinger 03.11.1881 17.11.1881 En sheriff i fælden - Yankee hvergarn - Kaptajn Stick og Toney - Min første og sidste tale i generalrådet - Hvad mr. Sellum gjorde ved hesten - Vidundernes tidsalder - Enken Rugbys mand - Johnny Beedles frieri - Johnny Beedles giftermål
Miss Braddon Præsten i Marston 14.12.1881 01.01.1882 Le Pasteur de Marston
Georges Ohnet Fabrikanten 18.11.1881 13.02.1882
1882
Henry Greville Forsvundet 03.01.1882 25.02.1882
Ludovic Halévy Abbed Constantin 14.02.1882 18.03.1882
George Ohnet Serge Panine 26.02.1882 04.06.1882
Edward Everett Hale Manden uden fædreland 19.03.1882 20.03.1882
Bret Harte Ringen 21.03.1882 31.03.1882
Jean Marcel Jacques Donné 03.04.1882 15.04.1882
Hjalmar Hjort Boyesen En agtbar familie 17.04.1882 20.04.1882
G. von Putlitz Frøkenhuset 21.04.1882 15.05.1882
Anon En hemmelighed 15.05.1882 03.06.1882Fra fransk
Karl Detlef Russisk landliv 05.06.1882 18.06.1882
Henry Greville Rose Rozier 07.06.1882 07.09.1882
Johannes van Dewall Viften 19.06.1882 20.06.1882
Anon Fru de Beaufort 21.06.1882 03.07.1882 Fra tysk
Catulle Mendés Manden, der låner. Skitse 04.07.1882 05.07.1882
Ouida Moufflou 06.07.1882 12.07.1882
George de Peyrebrune Guldnålen 13.07.1882 19.07.1882
Ouida Barnet fra Urbino 22.07.1882 26.07.1882
Leopold Kompert Spilleren 27.07.1882 31.07.1882
Nathaniel A. Prentiss Et arvevidne 31.07.1882 04.08.1882
Ernest Chatonet På jagt efter en bog 05.08.1882 11.08.1882
Anon Mindre noveller (efter Figaro) 07.08.1882 - Herre og kusk, en ungarsk fortælling - For silde - Hr. Hausers elever
Charles Dollfus Min onkel Duval. En spahis fortælling 12.08.1882 15.08.1882
Emile Gaboriau „Den gamle“ fra Batignolles 16.08.1882 31.08.1882
E. Vautier En sand historie 03.09.1882 11.09.1882
C. Lynar To kvinder 08.09.1882 29.11.1882
A. Godin Grevinde Lenore 12.09.1882 16.10.1882
André Mouëzy Simones historie 17.01.01882 27.11.1882
George de Peyrebrune Jean Bernard 28.11.1882 15.01.1883
Henry Greville Et forræderi 29.11.1882 03.02.1883
1883
Mrs. Oliphant Damegangen. Fortælling om det sete og usete 16.01.1883 06.02.1883
Charles Joliet Mordet ved Chatoubroen 03.02.1883 03.04.1883
F. Anstey Den sorte pudel 07.02.1883 17.02.1883
Th. Bentzon Renée Christen 18.02.1883 26.04.1883
Henri Riviere To unge pigers roman 05.04.1883 05.05.1883
Charles Hervey En kabale ved Theatre Français 28.04.1883 30.04.1883
André Theuriet Michel Verneuil 01.05.1883 12.07.1883
Th. Bentzon Bruno Galli 08.05.1883 27.05.1883
E. Werner Bunden og løst 29.05.1883 28.08.1883
Paul Heyse David og Jonathan 13.07.1883 19.08.1883
Guy de Maupassant Onkel Julius 20.08.1883 23.08.1883
Albert Bataille Elsa 26.08.1883 30.08.1883
Anon Et rejseeventyr 31.08.1883 03.09.1883
Alfred d'Almbert Trievenor 29.08.1883 21.10.1883
Rudolf Lindau Gæsten 04.09.1883 22.10.1883
Bret Harte I Carquinez skoven 23.10.1883 03.12.1883
Zoe von Reuss Bryllupsrejsen 22.11.1883 29.11.1883
Ernst Wichert Sørgedragten 30.11.1883 05.01.1884
Henry Rabusson Fru de Givré 04.12.1883 25.01.1884
1884
Henry Greville Norine 08.01.1884 28.02.1884
Adolf Wilbrandt Johann Ohlerich 26.01.1884 10.02.1884
Mario Uchard Frøken Blaisot 11.02.1884 06.04.1884
Adolf Wilbrandt Rejsen til Freienwalde 29.02.1884 13.03.1884
W. Heimburg En stakkels pige 14.03.1884 21.05.1884
Henry Greville Annie 07.04.1884 29.06.1884
George Vautier Doktorens samvittighedsnag 24.05.1884 20.06.1884
Ed. Forgues En skæbne 24.06.1884 12.07.1884 Fra engelsk ved B.
Ernest Daudet Den hvide terrorisme 30.06.1884 03.07.1884
H. Rosenthal-Bonin Mørke skygger 04.07.1884 20.08.1884
F. du Boisaybey Sangerindens mand 12.07.1884 -
A. R. Rangabé Najaden 22.08.1884 27.08.1884
Th. Bentzon Tony 28.08.1884 -
Begge uafsluttede føljetoner videreføres i Dagens Nyheder
folkets_avis_i.txt · Sidst ændret: 08/04/2022 13:26 af Kim N. Jensen
CC Attribution-Share Alike 4.0 International
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0