En lille introduktion

I takt med, at de danske aviser bliver digitaliseret har jeg - for underholdningens skyld, og fordi mange af de forfattere, jeg interesserer mig for, ofte er udgivet som avis- og bladføljetoner på dansk - gennem efterhånden flere år fremstillet lister over det skønlitterære indhold i aviser og blade. Det startede med Illustreret Tidende, som har været på nettet i mange år, men aldrig er blevet fuldt indekseret. (Dette materiale er stadig - på omkring tiende år - under redigering, og er så omfattende, så det vil få sin egen wiki - engang. Desværre er det DJVU-plugin, der skal bruges for at læse Illustreret Tidende, forældet, og hver side kan kun ses ved at konvertere til PDF, så det er umuligt at bladre. På forespørgsel har man oplyst, at der ikke er midler til at opdatere til et mere tidssvarende system.) Det har været - og er stadig - på mange måder en spændende odyssé, også ud over romanerne: en slags rejse gennem Danmarks- og verdenshistorien, ikke mindst gennem Flensborg Avis, Politiken og Ekstra Bladet, hvis arkiver er tilgængelige helt fra deres start og til dags dato (mod abonnement).

Listerne er sikkert fyldt med fejl, og er ikke komplette; det let at overse noget, når man „bladrer“ årgang efter årgang igennem, især hvor redaktørerne har fyldt de almindelige spalter ud med småhistorier - ofte af den kendte og meget produktive forfatter „Anon“. Derudover er de danske aviser i Avisdigitaliseringsprojektet kun tilgængelige på Internet indtil indeværende år minus 100, og for så vidt angår Politiken og Flensborg Avis har jeg valgt at stoppe omkring 1948-50. Ekstrabladet begrænsede sig selv, da man stort set ophørte med at have føljetoner og noveller omkring 1920.

Derudover har mange blade i perioder haft forskellige tillæg - fx. Politikens Magasinet og Flensborg Avis' Nordslesvigsk Søndagsblad og Børnebladet. Det er ofte ret spredt, hvad der findes med i arkiverne af disse tillæg, og bortset fra Magasinet hvor der „kun“ mangler de første 2-3 årgange - hvis indhold til dels har kunnet findes i de „forskræp“, der var om lørdagen i bladet -, er de listninger, jeg har medtaget, mest at opfatte som „spredte fund“.

Se mere under det enkelte blad.

Skulle du finde på at begynde at læse nogle af de gamle værker, anbefales det, at du starter med at tjekke om alle udgaver af avisen i den periode, føljetonen har kørt, er til stede - det er pokkers irriterende, når det mest spændende sted eller måske endda slutningen mangler, efter at man har gravet sig igennem et halvt hundrede aviser med frakturskrift …

Dette er - som det vel fremgår - ikke noget definitivt eller afsluttet værk, der bliver løbende lagt nye ting på - og finder du fejl, eller har du lyst til at bidrage med supplerende/grundigere listninger, er du velkommen til at kontakte mig via kontaktformularen på min generelle hjemmeside.

Der er i øvrigt anvendt oplysninger fra

De danske aviser

Statsbiblioteket i Århus - Avisdigitaliseringsprojektet

samt fra Wikipedia og den enkelte avis' hjemmeside (hvis den stadig udkommer).Hvad sker der?

Folkets Avis II

Indlagt listning for Folkets Avis II 1897-1919.

21/07/2019 19:51 · Kim N. Jensen

Rettelser til Politiken

23. maj 2019: En del rettelser og tilføjelser til Politikens første 16 årgange - med tak til Niels Jensen, danskforfatterleksikon.dk.

23/05/2019 11:41 · Kim N. Jensen

B.T. 1916-19

- begge år incl. - er lagt ind.

En af avisens mere kendte medarbejdere var StormP., som bidrog med både tegninger og satirisk/humoristiske tekster.

01/02/2019 13:48 · Kim N. Jensen

Flere opdateringer

Berlingske Tidende, Berlingske Aften, Fjerritslev Avis, Isefjordsposten, København, Morså Folkeblad, Sorø Amts Avis/Slagelseposten, Socialdemokraten og Vestkysten er opdateret med 1919.

Dermed er vist alle aviser, der rækker ind i 1919 opdateret.

29/01/2019 15:03 · Kim N. Jensen

Opdateringer og en ny avis

Aarhus Stiftstidende, Solidaritet og Skagens Avis er opdateret med listninger for 1919.

Listning for avisen Klassekampen 1918-1919 er tilføjet.

Et par fejl i Berlingske Aften og Aarhus Stiftstidende er rettet (med tak til Niels Jensen fra Dansk Forfatterleksikon)

12/01/2019 14:11 · Kim N. Jensen
start.txt · Sidst ændret: 05/07/2018 12:11 af Kim N. Jensen
CC Attribution-Share Alike 4.0 International
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0