DeDanskeAviser.dk er lukket …

Online opslagsværket De Danske Aviser – et online opslagsværk om danske aviser fra 1634-2011 – er lukket.

Det Kgl. Bibliotek, som har været hjemsted for værket, giver følgende begrundelse:

„Det Kgl. Bibliotek har valgt at lukke for hjemmesiden dedanskeaviser.dk fra og med 1. marts 2022.

Lukningen sker som del af vedligeholdelsesplanen for bibliotekets services og online tilstedeværelse. Planen sikrer, at vores digitale tilbud overholder General Data Protection Regulation (GDPR) lovgivning, retningslinjer for tilgængelighed samt tilbyder en teknisk tidssvarende løsning.“

Sandt at sige kan jeg ikke lige finde nogen relation til GDPR i dette værk (der nævnes ganske vist rigtige mennesker, som har levet eller stadig gør det, men med den begrundelse – som da vist må bero på en temmelig hysterisk fortolkning af reglerne og skræk for at komme i en eller anden fortænkt klemme – kan man jo lige så godt lukke Mediestream også og en H.……….s masse andre sider …

En del links vil kunne rettes mod Wayback Machine i Internet Archive. Det vil nok tage lidt tid, før jeg får rettet alle henvisninger.

blog/dedanskeaviser.dk_er_lukket.txt · Sidst ændret: 08/04/2022 12:42 af Kim N. Jensen
CC Attribution-Share Alike 4.0 International
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0