En lille introduktion

I takt med, at de danske aviser bliver digitaliseret har jeg - for underholdningens skyld, og fordi mange af de forfattere, jeg interesserer mig for, ofte er udgivet som avis- og bladføljetoner på dansk - gennem efterhånden flere år fremstillet lister over det skønlitterære indhold i aviser og blade. Det startede med Illustreret Tidende, som har været på nettet i mange år, men aldrig er blevet fuldt indekseret. (Dette materiale er stadig - på omkring tiende år - under redigering, og er så omfattende, så det vil få sin egen wiki - engang. Desværre er det DJVU-plugin, der skal bruges for at læse Illustreret Tidende, forældet, og hver side kan kun ses ved at konvertere til PDF, så det er umuligt at bladre. På forespørgsel har man oplyst, at der ikke er midler til at opdatere til et mere tidssvarende system.) Det har været - og er stadig - på mange måder en spændende odyssé, også ud over romanerne: en slags rejse gennem Danmarks- og verdenshistorien, ikke mindst gennem Flensborg Avis, Politiken og Ekstra Bladet, hvis arkiver er tilgængelige helt fra deres start og til dags dato (mod abonnement).

Listerne er sikkert fyldt med fejl, og er ikke komplette; det let at overse noget, når man „bladrer“ årgang efter årgang igennem, især hvor redaktørerne har fyldt de almindelige spalter ud med småhistorier - ofte af den kendte og meget produktive forfatter „Anon“. Derudover er de danske aviser i Avisdigitaliseringsprojektet kun tilgængelige på Internet indtil indeværende år minus 100, og for så vidt angår Politiken og Flensborg Avis har jeg valgt at stoppe omkring 1948-50. Ekstrabladet begrænsede sig selv, da man stort set ophørte med at have føljetoner og noveller omkring 1920.

Derudover har mange blade i perioder haft forskellige tillæg - fx. Politikens Magasinet og Flensborg Avis' Nordslesvigsk Søndagsblad og Børnebladet. Det er ofte ret spredt, hvad der findes med i arkiverne af disse tillæg, og bortset fra Magasinet hvor der „kun“ mangler de første 2-3 årgange - hvis indhold til dels har kunnet findes i de „forskræp“, der var om lørdagen i bladet -, er de listninger, jeg har medtaget, mest at opfatte som „spredte fund“.

Se mere under det enkelte blad.

Skulle du finde på at begynde at læse nogle af de gamle værker, anbefales det, at du starter med at tjekke om alle udgaver af avisen i den periode, føljetonen har kørt, er til stede - det er pokkers irriterende, når det mest spændende sted eller måske endda slutningen mangler, efter at man har gravet sig igennem et halvt hundrede aviser med frakturskrift …

Dette er - som det vel fremgår - ikke noget definitivt eller afsluttet værk, der bliver løbende lagt nye ting på - og finder du fejl, eller har du lyst til at bidrage med supplerende/grundigere listninger, er du velkommen til at kontakte mig via kontaktformularen på min generelle hjemmeside.

Der er i øvrigt anvendt oplysninger fra

De danske aviser

Statsbiblioteket i Århus - Avisdigitaliseringsprojektet

samt fra Wikipedia og den enkelte avis' hjemmeside (hvis den stadig udkommer).Hvad sker der?

Sjællands-Posten

Tilføjet Sjællands-Posten (Ringsted) 1853-1909.

28/11/2021 14:26 · Kim N. Jensen

Nationaltidende

Listning af Nationaltidende 1876-1921 er tilføjet.

17/09/2021 09:42 · Kim N. Jensen

Ærø Avis + to nye

Ærø Avis er ført frem til og med 1921. Desuden er Møns Folkeblad 1871-73 (det er, hvad der er tilgængeligt på Mediestream) og Løgstør Avis (1882-1970) tilføjet.

16/07/2021 15:06 · Kim N. Jensen

1921 mm.

Følgende er opdateret med listninger af skønlitterært indhold for 1921: Berlingske Tidende, Berlingske Aften, B.T., Demokraten, Folkets Avis II, Isefjordsposten II, Morsø Folkeblad, Skagens Avis, Socialdemokraten, Sorø Amts Dagblad/Slagelseposten, Vestkysten, Østsjællands Folkeblad og Aarhus Stiftstidende.

Desuden er indlagt listning for 1920-1923 inkl. for Fjerritslev Avis. Disse årgange er ikke tilgængelige på Mediestream, men findes i Nordjyskes avisarkiv (tilgængeligt mod betaling).

16/07/2021 13:02 · Kim N. Jensen

København

Avisens skønlitterære indhold er nu fuldt indekseret fra 1889 til 1931.

02/07/2021 10:54 · Kim N. Jensen
start.txt · Sidst ændret: 05/07/2018 12:11 af Kim N. Jensen
CC Attribution-Share Alike 4.0 International
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0